Dela na Sklopu 1: Občina Apače zaključena in predana v uporabo

Ljutomer, 28. oktober 2015 – Do konca meseca septembra so v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« na Sklopu 1: občina Apače, v celoti zaključili z vsemi gradbenimi deli. Za naveden sklop so v septembru izvedli tudi že tehnični pregled, novozgrajeno vodovodno omrežje pa je bilo predano v uporabo.

V občini Apače so v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« v sklopu gradnje primarnih in sekundarnih vodovodov dogradili primarno vodovodno omrežje. Primarne vodovode so dogradili v naseljih Apače, Črnci, Drobtinci, Grabe, Lešane, Podgorje, Stogovci, Vratja vas, Vratji vrh, Žepovci, Trate in Janhova.  

Vsa gradbena dela za izgradnjo primarnih vodovodov v občini Apače so bila končana v septembru, ko je bil opravljen tudi tehnični pregled. Opravili so tudi primopredajo opravljenih del, s tem pa je bilo novozgrajeno omrežje predano v uporabo. Z oktobrom 2015 je pričel teči enoletni garancijski rok, v katerem bodo izvajalci del odpravili morebitne napake.

Sklop 1: občina Apače je del projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«, ki je povezal 8 pomurskih občin: Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje. Projekt ima izjemen pomen za vse krajane, občine in širšo regijo. Z izvedbo projekta bodo namreč uredili zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo za prebivalce na območju vseh sodelujočih občin.

Po vseh kazateljih se bo celotni projekt Sistema C zaključil v predvidenem roku in v okviru predvidenih stroškov. Vsa dela morajo biti skladno s pogoji sofinanciranja iz Kohezijskega sklada zaključena in plačana v letu 2015, kar pa povzroča težave sodelujočim občinam. Nosilna Občina Ljutomer in druge občine soinvestitorke so tako primorane najemati premostitvene kredite, saj morajo vsa plačila za opravljena dela izvesti še v tem letu, medtem ko bodo sredstva za refundiranje s strani države in Evropske unije zagotovljena šele v naslednjem letu.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Dodatne informacije:
mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer, koordinatorica projekta, Vrazova ulica 1, Ljutomer
tel.: 02 584 90 40, faks: 02 581 16 10, e-pošta: obcina.ljutomer@ljutomer.si, www.obcinaljutomer.si 

Trajna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C

Ljutomer, 22. december 2015 –  Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja je največja infrastrukturna in okoljska naložba v Pomurju doslej. Z njim so pomurske občine...

Ob zaključku projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C izšla zloženka za občanke in občane

Ljutomer, 24. december 2015 - Prebivalci občin Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje so z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C pridobili sodoben in zanesljiv vodovodni sistem, ki jih oskrbuje s kakovostno pitno...