Križevci: Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja pomeni večjo varnost v naši občini

Križevci, 21. oktober 2015 – Zanesljiva oskrba s kakovostno pitno vodo, ki je ena najosnovnejših potreb človeka, bo z uspešno izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja odslej zagotovljena tudi prebivalcem na območju občine Križevci.

Investitorji projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C so poleg nosilne občine Ljutomer še občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje. Glavni učinek tega pomembnega projekta, ki se približuje koncu, je izboljšanje kakovosti pitne vode in zagotavljanje zanesljive oskrbe s tem naravnim virom vsem prebivalcem osmih prleških občin, vključenih v projekt Sistem C. Z izgradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Apače in Ljutomer bodo vodne vire tudi dodatno zavarovali.

Župan Občine Križevci mag. Branko Belec je ob zaključevanju projekta povedal: »Izvedba projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja prinaša občankam in občanom Križevcev predvsem večjo varnost pri zagotavljanju pitne vode, vodovodno omrežje pa je bilo v naši občini zgrajeno že prej. Pridobili smo transportne vode, obnovili pa smo tudi vodni vir v Lukavcih.« Župan Križevcev je izpostavil še težave, s katerimi so se občine soočale pri izvedbi projekta. Zamiki pri izplačilih državnih in evropskih sredstev so sodelujoče občine namreč prisilili v najemanje kratkoročnih kreditov, s katerimi so zagotavljali nemoten potek projekta.

Po odločbi o sofinanciranju iz kohezijskih sredstev znaša predvidena skupna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo – Sistem C 49.375.566 evrov. Projekt sofinancirajo iz štirih virov: Kohezijski sklad Evropske unije, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Vodni sklad in občine Sistema C.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Dodatne informacije:
mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer, koordinatorica projekta, Vrazova ulica 1, Ljutomer

tel.: 02 584 90 40, faks: 02 581 16 10, e-pošta: obcina.ljutomer@ljutomer.si, www.obcinaljutomer.si 

Trajna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C

Ljutomer, 22. december 2015 –  Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja je največja infrastrukturna in okoljska naložba v Pomurju doslej. Z njim so pomurske občine...

Ob zaključku projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C izšla zloženka za občanke in občane

Ljutomer, 24. december 2015 - Prebivalci občin Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje so z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C pridobili sodoben in zanesljiv vodovodni sistem, ki jih oskrbuje s kakovostno pitno...