Podpisana pogodba za izgradnjo drugega odseka transportnega vodovoda Križevci – Sveti Jurij ob Ščavnici

Ljutomer, 28. oktober – V začetku meseca je bila v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« podpisana pogodba z izbranim izvajalcem del za izgradnjo drugega odseka transportnega vodovoda Križevci – Sveti Jurij ob Ščavnici. Na razpisu izbrani izvajalec del SGP Pomgrad iz Murske Sobote je že pričel z deli, saj morajo biti ta zaključena konec novembra.

Podpisana pogodba pokriva izgradnjo manjkajočega voda v okviru transportnega vodovoda Križevci – Sveti Juri ob Ščavnici, ki je pomemben za doseganje ciljev celotnega sistema C. Preko transportnega voda bodo namreč napajali tako primarne kot sekundarne vodovode v občini Sveti Jurij ob Ščavnici in zagotavljali dostop do čiste pitne vode tamkajšnjim prebivalcem.

Gradnja transportnih vodovodov je del sklopa 1 projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«, ki je povezal 8 pomurskih občin: Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje. Projekt ima izjemen pomen za vse krajane, občine in širšo regijo. Z izvedbo projekta bodo namreč uredili zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo za prebivalce na območju vseh sodelujočih občin.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Dodatne informacije:
mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer, koordinatorica projekta, Vrazova ulica 1, Ljutomer
tel.: 02 584 90 40, faks: 02 581 16 10, e-pošta: obcina.ljutomer@ljutomer.si, www.obcinaljutomer.si 

Trajna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C

Ljutomer, 22. december 2015 –  Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja je največja infrastrukturna in okoljska naložba v Pomurju doslej. Z njim so pomurske občine...

Ob zaključku projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C izšla zloženka za občanke in občane

Ljutomer, 24. december 2015 - Prebivalci občin Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje so z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C pridobili sodoben in zanesljiv vodovodni sistem, ki jih oskrbuje s kakovostno pitno...