Pregled avgustovskih del v Sklopu 2 – Objekti za obdelavo vode

Ljutomer, september 2015 -  V okviru projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« so avgusta na sklopu« – Objekti za obdelavo vode v vseh sodelujočih občinah opravili več zaključnih del pri izgradnji vodnih virov in pripadajočih objektov.

Tako so dela opravljali na vodnem viru Podgrad, kjer so položili vodovodne elemente do 50 kg v objekt, montirali nerjavno prehodno nosilno cev črpalke in odcep za nalivanje vode, fazonske kose, vodovodne armature v vodovodnem jašku, potopno vodnjaško črpalko in potopno črpalko za odpadno vodo ter po končani gradnji očistili teren. Ob tem so naredili tudi črpalni in nalivalni cevovod ter drenažno zajetje – črpališče zajete vode.  Več del je bilo zaključenih tudi na objektu za pripravo vode, na mostu preko potoka Plitvica pa so izdelali horizontalno hidroizolacijo.

Na vodnem viru Segovci so avgusta opravili dela na črpalno-nalivalnih vodnjakih, kjer so montirali potopno črpalko za odpadno vodo ter zaključili elektro dela. Na koncu vseh del pa so teren tudi očistili. Za črpalni in nalivalni cevovod so strojno izkopali cevovod; pri cevovodu za dovod vode v drenažne jarke pa so zasipali jarek za cevovod z izkopanim materialom. Dela so opravljena tudi pri drenažnem zajetju – črpališču in objektu za predčiščenje vode ter povezovalnem vodovodnem cevovodu VV Segovci – vodarna Podgrad. 

Na vodnem viru Lukavci so opravili vsa dela na objektu za pripravo vode, prav tako na vodovodnem cevovodu, zamenjali so napeljavo v črpalnih jaških – vodnjaka V3 in V4.

Na vodnem viru Mota so zamenjali napeljavo v črpalnih jaških – vodnjaka 1 in 2, dela pa so zaključili tudi pri vodovodnem cevovodu in objektu za pripravo vode.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Dodatne informacije:
mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer, koordinatorica projekta, Vrazova ulica 1, Ljutomer
tel.: 02 584 90 40, faks: 02 581 16 10, e-pošta: obcina.ljutomer@ljutomer.si, www.obcinaljutomer.si 

Trajna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C

Ljutomer, 22. december 2015 –  Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja je največja infrastrukturna in okoljska naložba v Pomurju doslej. Z njim so pomurske občine...

Ob zaključku projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C izšla zloženka za občanke in občane

Ljutomer, 24. december 2015 - Prebivalci občin Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje so z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C pridobili sodoben in zanesljiv vodovodni sistem, ki jih oskrbuje s kakovostno pitno...