Pregled opravljenih avgustovskih del avgustovskih del v Sklopu 1: Občina Apače

Ljutomer, september 2015 - V okviru gradnje primarnih in sekundarnih cevovodov, Sklop 1: občina Apače, ki je del projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«  so avgusta izvedli več del na posameznih odsekih gradnje primarnih vodovodov.

Na vodovod Žepovci – Stogovci – Podgorje - Vratji_vrh so na cevovodu »veja A« opravili tlačni preizkus vodovoda v dolžini 3.765 metrov, preizkus hidrantov ter montirali drogove s tablicami za označevanje zasunov in hidrantov. Na odseku cevovoda »Veja B« so opravili preizkus hidrantov ter montirali drogove s tablicami za označevanje zasunov in hidrantov. Na odseku cevovoda »Veja C« pa so po začetnih delih rezanja in rušenja asfaltnih površin avgusta po zaklinjanju tamponskega sloja s peskom vgradili nov asfaltni sloj ter opravili tlačni preizkus vodovoda v dolžini 15 metrov. Hidrante so preskusili tudi na odsekih cevovoda naslednjih vej: D, E, F, G, H, H1, H2, I, J in  K.

Na vodovodu Apače  – Črnci – Žepovci so prav tako opravili preskus hidrantov, nato pa še montirali drogove s tablicami za označevanje zasunov in hidrantov ter izdelali geodetski posnetek v Gauss Kruegerjevem koordinatnem sistemu

Na vodovod Vratja vas – Vratji vrh – Trate – VH Vratji vrh so na vseh treh odsekih opravili več del. Na odseku Vratja vas – Vratji vrh so naredili preskus hidrantov, montirali drogove s tablicami za označevanje zasunov in hidrantov ter po vseh delih vzpostavili gradbišče v prvotno stanje po končanju vseh del. Na črpališču Vratja vas so izdelali geodetski posnetek izvedenega črpališča, v okviru izgradnje vodohrana VH Vratji vrh pa do konca izdelali tehnično dokumentacijo.

Pri izgradnji vodovod Lešane – Janhova – Grabe (LJG) so avgusta popleskali talne obeležbe, opravili tlačni preizkus vodovoda, preizkus hidrantov, montažo drogov s tablicami za označevanje zasunov in hidrantov, projektantski in upravljavski nadzor med izvedbo.

Pri vodovodu Drobtinci – Spodnje Grabe – Zgornje Grabe – Pogled (s HP Grabe) so delali na petih odsekih. Na odseku vodovoda Drobtinci - Spodnje Grabe so opravili preskus hidrantov in montirali drogove s tablicami za označevanje zasunov in hidrantov. Prav tako na odseku vodovoda Zgornje Grabe – Pogled, kjer so opravili tudi pripravljalna in zaključna montažna dela. Na odseku vodovoda Pogled pa so montirali drogove s tablicami za označevanje zasunov in hidrantov. Na odseku vodovoda Črnci – Spodnje Konjišče – Žepovci pa so poleg preizkusa hidrantov in montaže drogov tudi vgradili asfalt. Na hidroforski postaji Grabe so opravili preizkusni pogon in vreguliranje sistema ter geodetski posnetek izvedenega stanja hidroforske postaje.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Dodatne informacije:
mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer, koordinatorica projekta, Vrazova ulica 1, Ljutomer
tel.: 02 584 90 40, faks: 02 581 16 10, e-pošta: obcina.ljutomer@ljutomer.si, www.obcinaljutomer.si 

Trajna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C

Ljutomer, 22. december 2015 –  Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja je največja infrastrukturna in okoljska naložba v Pomurju doslej. Z njim so pomurske občine...

Ob zaključku projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C izšla zloženka za občanke in občane

Ljutomer, 24. december 2015 - Prebivalci občin Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje so z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C pridobili sodoben in zanesljiv vodovodni sistem, ki jih oskrbuje s kakovostno pitno...