Pregled avgustovskih del v Sklopu 2 za občine Gornja Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici

Ljutomer, september 2015 – V okviru Sklopa 2 gradnje primarnih in sekundarnih cevovodov, kamor spadajo občine Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici, je bilo avgusta opravljenih več del na zaključnih odsekih gradnje cevovodov.

V občini Gornja Radgona so tako v okviru gradnje primarnih vodovodov opravili zaključna dela na odseku vodovoda Stavešinci – Spodnji Ivanjci (VGR), kjer so na koncu tudi izdelali posnetek obstoječega stanja in vzpostavili gradbišča v prvotno stanje po končanju vseh del. V okviru izgradnje sekundarnih vodovodov pa so dela opravili na črpališču Hercegovščak in cevovodu Lomanoše – Police, kjer so na koncu gradbišče vzpostavili v prvotno stanje. 

V občini Sveti Jurij ob Ščavnici so na odsekih gradnje primarnih vodovodov na povezavi vodovod Rožički vrh (Povezava) – Veja 9, (VPJ) montirali politelienske cevi, fazonske kose in armature. Na prečrpališču Rožički vrh (VPJ) pa so dokončali dela za električno inštalacijo in elektro opremo. Na odseku vodovoda Dragotinci –  Rožički vrh (VPJ) pa so montirali fazonske kose in armature. V okviru izgradnje sekundarnih vodovodov pa so na odseku vodovoda Ženik – Stara gora – Terbegovci montirali cevi in armature na cevovodu D1 - Ženik (SSJ-2) in naredili 21 povezave do odjemnih mest. Cevi so montirali tudi na odsekih cevovodov T1_1, T1_2 Terbegovci, (SSJ-2); D1_2 Ženik – Stara gora, (SSJ-2). Na odseku cevovoda D1_3 Stara gora - Vršič, (SSJ-3) pa fazonske kose in armature ter izvedli sedem povezav do odjemnega mesta.

Dela so opravili tudi na odseku Rv-10 (Rožički vrh – Stanetinski vrh), (SSJ-4) vodovoda Rožički vrh (vzhod), in sicer montažo armatur in 17 povezav do odjemnega mesta.

Zaključna dela pa so naredili še na odseku V-1, (SSJ-5) vodovoda Sveti Jurij ob Ščavnici (vzhod), na odseku KV-1 (Kočki vrh) vodovoda Kraljevci (zahod) pa eno povezavo do odjemnega mesta, na prečrpališču Kraljevci, ČRP-2 pa elektro inštalacije. Nekaj povezav do odjemnega mesta so naredili tudi na odsekih veja G – 1 (Grabonoški vrh), R - 1 (Topolnik), K - 1 (Petrič), K - 2 (Krničar), kjer so sicer avgusta montirali armature.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Dodatne informacije:
mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer, koordinatorica projekta, Vrazova ulica 1, Ljutomer
tel.: 02 584 90 40, faks: 02 581 16 10, e-pošta: obcina.ljutomer@ljutomer.si, www.obcinaljutomer.si 

Trajna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C

Ljutomer, 22. december 2015 –  Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja je največja infrastrukturna in okoljska naložba v Pomurju doslej. Z njim so pomurske občine...

Ob zaključku projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C izšla zloženka za občanke in občane

Ljutomer, 24. december 2015 - Prebivalci občin Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje so z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C pridobili sodoben in zanesljiv vodovodni sistem, ki jih oskrbuje s kakovostno pitno...