Zaključna avgustovska dela na sklopu 3 projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C«

Ljutomer, september 2015 – meseca avgusta so pri gradnji primarnih in sekundarnih vodovodov, v Sklopu 3, kamor spadajo občine Ljutomer, Razkrižje in Veržej, izvedli dela še v občini Ljutomer, in sicer na odsekih gradnje primarnih vodovodov.

Na vodovodu Godemarci – Moravci (VGM) so izvedli dela na cevovodu Novi vrh - odcep, (VGM), kjer so naredili najprej strojni izkop zgornjega ustroja ceste, po izdelavi voziščnih bankin pa še spodnji ustroj ceste, montirali betonske podložke za cestne kape ter gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod.

Na cevovodu Kamenik (VGM) so opravili več del: od začetnih pripravljalnih del, zakoličenja cevovoda, izdelave elaborata, vgrajevanja betona v konstrukcije za sidrne bloke hidrantov, ponovne postavitve prometnih znakov in napisnih tabel, polaganja in montiranja cevi pod projektantskim in upravljavskim nadzorom med gradnjo.

Na cevovodu  Radomerščak (VRA) pa so naredili dve kompletni povezavi do odjemnih mest.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Dodatne informacije:
mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer, koordinatorica projekta, Vrazova ulica 1, Ljutomer
tel.: 02 584 90 40, faks: 02 581 16 10, e-pošta: obcina.ljutomer@ljutomer.si, www.obcinaljutomer.si 

Trajna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C

Ljutomer, 22. december 2015 –  Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja je največja infrastrukturna in okoljska naložba v Pomurju doslej. Z njim so pomurske občine...

Ob zaključku projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C izšla zloženka za občanke in občane

Ljutomer, 24. december 2015 - Prebivalci občin Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje so z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C pridobili sodoben in zanesljiv vodovodni sistem, ki jih oskrbuje s kakovostno pitno...