Dela na sklopih 2 in 3 projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C« se zaključujejo v oktobru

Ljutomer, 28. oktober 2015 – V teh dneh se zaključujejo gradbena dela projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C«, in sicer tako na Sklopu 2 gradnje primarnih in sekundarnih vodovodov, kamor spadajo občine Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici, kot tudi na Sklopu 3, ki vključuje občine Ljutomer, Razkrižje in Veržej. Izvajajo se tehnični pregledi, še v oktobru pa bodo novozgrajeni vodovni sistemi predani v uporabo.

V okviru sklopa 2 gradnje primarnih in sekundarnih vodovodov, ki se približujejo koncu, v občini Gornja Radgona gradijo primarne in sekundarne vodovode v naseljih Črešnjevska vas, Gornji Ivanjci, Lomanoše, Mele, Očeslavci, Police, Simoničev breg, Spodnji Ivanjci in Stavešinci ter črpališče Hercegovščak. V občini Radenci gradijo primarne in sekundarne vodovode v naseljih Boračeva, Janežev vrh, Kapelski vrh in Radenci, vodohran Kapelski vrh ter vodohran s črpališčem Juder – Janežev vrh ter Belak. V občini Sveti Jurij ob Ščavnici pa gradijo primarne in sekundarne vodovode v naseljih Dragotinci, Gibina, Grabšinci, Kupetinci, Rožički vrh, Terbegovci, Sovjak, Stara Gora, Sveti Jurij ob Ščavnici, Ženik in Žihlava, črpališče Rožički vrh ter Kraljevci.

Zaključna dela potekajo tudi na sklopu 3 gradnje primarnih in sekundarnih vodovodov. V občini Ljutomer gradijo primarne vodovode v naseljih Bodislavci, Godemarci, Moravci v Slovenskih goricah in Radomerščak. V občini Razkrižje gradijo sekundarne vodovode v naseljih Razkrižje in Veščica. V občini Veržej pa gradijo primarne vodovode v naseljih Bunčani in Veržej.

Še v oktobru bodo vsa dela na sklopih 2 in 3 v okviru gradnje primarnih in sekundarnih vodovodov predana v uporabo. Z novembrom bo tako pričel teči enoletni garancijski rok, v katerem bodo izvajalci del odpravili morebitne napake.

Navedena sklopa 2 in 3 sta del projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«, ki je povezal 8 pomurskih občin: Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje. Projekt ima izjemen pomen za vse krajane, občine in širšo regijo. Z izvedbo projekta bodo namreč uredili zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo za prebivalce na območju vseh sodelujočih občin.

Po vseh kazateljih se bo celotni projekt Sistema C zaključil v predvidenem roku in v okviru predvidenih stroškov. Vsa dela morajo biti skladno s pogoji sofinanciranja iz Kohezijskega sklada zaključena in plačana v letu 2015, kar pa povzroča težave sodelujočim občinam. Nosilna Občina Ljutomer in druge občine soinvestitorke so tako primorane najemati premostitvene kredite, saj morajo vsa plačila za opravljena dela izvesti še v tem letu, medtem ko bodo sredstva za refundiranje s strani države in Evropske unije zagotovljena šele v naslednjem letu.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Dodatne informacije:
mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer, koordinatorica projekta, Vrazova ulica 1, Ljutomer
tel.: 02 584 90 40, faks: 02 581 16 10, e-pošta: obcina.ljutomer@ljutomer.si, www.obcinaljutomer.si 

Trajna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C

Ljutomer, 22. december 2015 –  Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja je največja infrastrukturna in okoljska naložba v Pomurju doslej. Z njim so pomurske občine...

Ob zaključku projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C izšla zloženka za občanke in občane

Ljutomer, 24. december 2015 - Prebivalci občin Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje so z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C pridobili sodoben in zanesljiv vodovodni sistem, ki jih oskrbuje s kakovostno pitno...