Veržej: Projekt oskrbe s pitno vodo je največji infrastrukturni projekt v naši občini

Veržej, 22. oktober 2015 – Projekt Oskrba z pitno vodo Pomurja – Sistem C v občini Veržej dokončno in dolgoročno rešuje problem trajne in varne oskrbe občank in občanov z zdravo pitno vodo. Kakovostna pitna voda je eno osnovnih človekovih potreb, zato je uresničitev projekta, ki predstavlja največji infrastrukturni zalogaj v Veržeju, resnično pomembna, tako za današnje kot tudi prihodnje generacije prebivalcev.

Investitorji projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C so poleg nosilne občine Ljutomer še občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje. Glavni učinek tega pomembnega projekta, ki se približuje koncu, je izboljšanje kakovosti pitne vode in zagotavljanje zanesljive oskrbe s tem naravnim virom vsem prebivalcem osmih prleških občin, vključenih v projekt Sistem C. Z izgradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Apače in Ljutomer bodo vodne vire tudi dodatno zavarovali.

Župan Občine Veržej Slavko Petovar je ob zaključevanju projekta povedal: »Z zaključkom projekta v naši občini in z dograjenimi vodi noben del vodovodnega sistema v naši občini ne bo starejši od desetih let. Gre za največji infrastrukturni projekt, ki je bil izveden v naši občini. Izvedba projekta je kljub kratkim rokom potekala v skladu s terminskim planom in kar je najpomembneje, projekt bo tudi pravočasno zaključen. Sodelovanje med partnerji je bilo zgledno kljub temu, da je bilo v projekt vključenih osem občin. Ocenjujem, da je bila izvedba kakovostna in da bo zgrajena infrastruktura kakovostno služila svojemu namenu.«

Po odločbi o sofinanciranju iz kohezijskih sredstev znaša predvidena skupna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo – Sistem C 49.375.566 evrov. Projekt sofinancirajo iz štirih virov: Kohezijski sklad Evropske unije, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Vodni sklad in občine Sistema C.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Dodatne informacije:
mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer, koordinatorica projekta, Vrazova ulica 1, Ljutomer
tel.: 02 584 90 40, faks: 02 581 16 10, e-pošta: obcina.ljutomer@ljutomer.si, www.obcinaljutomer.si 

Trajna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C

Ljutomer, 22. december 2015 –  Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja je največja infrastrukturna in okoljska naložba v Pomurju doslej. Z njim so pomurske občine...

Ob zaključku projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C izšla zloženka za občanke in občane

Ljutomer, 24. december 2015 - Prebivalci občin Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje so z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C pridobili sodoben in zanesljiv vodovodni sistem, ki jih oskrbuje s kakovostno pitno...