Gornja Radgona: Zagotovitev čiste pitne vode dviguje kakovost bivanja v naši občini

Gornja Radgona, 20. oktober 2015 – V občini Gornja Radgona poudarjajo velik pomen projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C, s katerim bodo zagotovili zadostno oskrbo večine občank in občanov s kakovostno pitno vodo. Sodelovanje z ostalimi občinami na projektu ocenjujejo kot dobro in verjamejo, da bodo tudi naslednjo zahtevno nalogo, to je dogovoriti upravljanje vodovoda, opravili dobro.  

Investitorji projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C so poleg nosilne občine Ljutomer še občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje. Glavni učinek tega pomembnega projekta, ki se približuje koncu, je izboljšanje kakovosti pitne vode in zagotavljanje zanesljive oskrbe s tem naravnim virom vsem prebivalcem osmih prleških občin, vključenih v projekt Sistem C. Z izgradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Apače in Ljutomer bodo vodne vire tudi dodatno zavarovali.

Župan Občine Gornja Radgona Stanislav Rojko je ob zaključevanju projekta povedal: »Največja korist tega projekta je čista pitna voda v zadostnih količinah. Še posebej pa to pomeni stabilnost vodnih virov in dvig kakovosti pitne vode s posebnim sistemom bogatenja podtalnice. S sodobno čistilno napravo v srednji Evropi to področje še dodatno izboljšujemo. Novi primarni vodovod, s katerim smo nadomestili starega azbestnega, vpliva na kakovost pitne vode in znižuje izgubo vode, s čimer izpolnjujemo zavezo in enega od pogojev sofinanciranja. Seveda pa uresničitev projekta in s tem zagotavljanje čiste pitne vode iz javnega sistema za večino naših občanov dviguje kakovost bivanja v naši občini.«

Po odločbi o sofinanciranju iz kohezijskih sredstev znaša predvidena skupna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo – Sistem C 49.375.566 evrov. Projekt sofinancirajo iz štirih virov: Kohezijski sklad Evropske unije, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Vodni sklad in občine Sistema C.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Dodatne informacije:
mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer, koordinatorica projekta, Vrazova ulica 1, Ljutomer
tel.: 02 584 90 40, faks: 02 581 16 10, e-pošta: obcina.ljutomer@ljutomer.si, www.obcinaljutomer.si 

Trajna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C

Ljutomer, 22. december 2015 –  Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja je največja infrastrukturna in okoljska naložba v Pomurju doslej. Z njim so pomurske občine...

Ob zaključku projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C izšla zloženka za občanke in občane

Ljutomer, 24. december 2015 - Prebivalci občin Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje so z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C pridobili sodoben in zanesljiv vodovodni sistem, ki jih oskrbuje s kakovostno pitno...