Sveti Jurij ob Ščavnici: Z dograditvijo pomurskega vodovoda bomo trajno zagotovili zadostne količine zdrave pitne vode

Sveti Jurij ob Ščavnici, 16. november 2015 – V Občini Sveti Jurij ob Ščavnici so zadovoljni z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C, čeprav so se tekom gradnje vodovoda soočali tudi z določenimi težavami. Sodelovanje z ostalimi občinami ocenjujejo kot zelo dobro in korektno, saj so si vse občine močno prizadevale za uspešno dokončanje projekta vodooksrbe. Prav tako so optimistični glede dogovora o skupnem upravljanju novozgrajenega vodovodnega sistema. 

Investitorji projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C so poleg nosilne občine Ljutomer še občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje. Glavni učinek tega pomembnega projekta, ki se približuje koncu, je izboljšanje kakovosti pitne vode in zagotavljanje zanesljive oskrbe s tem naravnim virom vsem prebivalcem osmih prleških občin, vključenih v projekt Sistem C. Z izgradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Apače in Ljutomer bodo vodne vire tudi dodatno zavarovali.

Župan Občine Sveti Jurij ob Ščavnici Mirko Petrovič je ob zaključevanju projekta povedal: »Občina  Sveti Jurij ob Ščavnici in njeni občani si bomo z dograditvijo Sistema C pomurskega vodovoda trajno zagotovili zadostne količine zdrave pitne vode. Z izvedbo projekta bo priključenost na javni vodovod v naši občini dosegla okrog 80 odstotkov gospodinjstev, tako da bomo morali sistem še sami dograjevati. Posebej smo zadovoljni, da smo v zadnjem trenutku vključili v izgradnjo  še transportni vod od Križevcev do Svetega Jurija ob Ščavnici, ki bo vodovod naše občine povezal v enoten sistem tega dela pomurskega vodovoda. S tem smo pridobili povezavo na alternativne vodne vire iz Sistema C.« Ob zadovoljstvu z izvedbo projekta je župan Svetega Jurija ob Ščavnici izpostavil še naslednje: »Največja težava je bila s plačili države in potem posledično težave z izvajalci glede doseganja pogodbenih rokov zaradi zaustavitve del.

Po predaji sistema v uporabo pa se bojimo povečanja omrežnine zaradi velike vrednosti novega sistema, ki bo bremenila uporabnika. V tem primeru bo občina subvencionirala del omrežnine in s tem zmanjšala finančno breme uporabnikov. Zavzemamo pa se za enotno ceno vodarine in omrežnine v celotnem Sistemu C pomurskega vodovoda ter za poenotenje standardov in tehničnih pravilnikov na področju vodooskrbe.«

Po odločbi o sofinanciranju iz kohezijskih sredstev znaša predvidena skupna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo – Sistem C 49.375.566 evrov. Projekt sofinancirajo iz štirih virov: Kohezijski sklad Evropske unije, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Vodni sklad in občine Sistema C.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Dodatne informacije:
mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer, koordinatorica projekta, Vrazova ulica 1, Ljutomer
tel.: 02 584 90 40, faks: 02 581 16 10, e-pošta: obcina.ljutomer@ljutomer.si, www.obcinaljutomer.si 

Trajna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C

Ljutomer, 22. december 2015 –  Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja je največja infrastrukturna in okoljska naložba v Pomurju doslej. Z njim so pomurske občine...

Ob zaključku projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C izšla zloženka za občanke in občane

Ljutomer, 24. december 2015 - Prebivalci občin Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje so z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C pridobili sodoben in zanesljiv vodovodni sistem, ki jih oskrbuje s kakovostno pitno...