Gradnja vodovoda in kanalizacije za zaščito vodnih virov Sistema C pomurskega vodovoda je zaključena

Ljutomer, 8. december – S koncem novembra so se v celoti zaključila gradbena dela na projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C. V zadnjem mesecu so opravili še zaključna dela na transportnih vodih, kanalizaciji in objektih za obdelavo vode. Gradnja primarnih in sekundarnih vodovodov v sklopu projekta v občinah Sistema C se je zaključila že konec oktobra. Novozgrajeni objekti in vodovodni ter kanalizacijski sistemi bodo kmalu dani v uporabo.

Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C je združil osem prleških občin, poleg Ljutomera kot nosilne občine v tem projektu, še občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje. Glavni namen projekta je bil izboljšanje kakovosti in zagotovitev zanesljive oskrbe prebivalcev s pitno vodo na območju vseh sodelujočih občin. Z dograditvijo kanalizacijskega sistema v občinah Apače in Ljutomer so vodne vire še dodatno zavarovali.

V sklopu projekta so za oskrbo osmih prleških občin Sistema C uredili štiri vodne vire, v Lukavcih, na Moti, v Podgradu in Segovcih. V novembru so z deli na vseh objektih za obdelavo vode v celoti zaključili.

V občinah Ljutomer in Apače so v novembru zaključili tudi z nadgradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadne vode. Dogradili so kanalizacijsko omrežje in posodobili čistilno napravo v Apačah. Naložba bo pomembno prispevala k zmanjšanju onesnaževanja voda in okolja ter boljšim življenjskim pogojem prebivalcev.

V vseh občinah Sistema C so zgradili transportne vodovode s pripadajočimi vodohrani in prečrpalnimi postajami. Med drugim so konec novembra dokončali dela tudi na sklopu izgradnje drugega odseka transportnega vodovoda Križevci – Sveti Jurij ob Ščavnici, ki se je kot zadnji sklop priključil projektu šele v oktobru 2015. S tem so vodovodna omrežja posameznih občin povezali v celovit sistem s skupnim centrom vodenja, ki bo sledil sodobnim smernicam in ljudem zagotavljal zanesljivo oskrbo z neoporečno pitno vodo.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Dodatne informacije:
mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer, koordinatorica projekta, Vrazova ulica 1, Ljutomer
tel.: 02 584 90 40, faks: 02 581 16 10, e-pošta: obcina.ljutomer@ljutomer.si, www.obcinaljutomer.si 

Trajna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C

Ljutomer, 22. december 2015 –  Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja je največja infrastrukturna in okoljska naložba v Pomurju doslej. Z njim so pomurske občine...

Ob zaključku projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C izšla zloženka za občanke in občane

Ljutomer, 24. december 2015 - Prebivalci občin Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje so z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C pridobili sodoben in zanesljiv vodovodni sistem, ki jih oskrbuje s kakovostno pitno...