Zagotovitev kakovostne pitne vode tudi v občini Apače

Apače, 11. december 2015 – V Občini Apače so zadovoljni z investicijo v vodovodno omrežje, ki večini občankam in občanom prinaša zanesljivo oskrbo z pitno vodo, pa tudi višjo kakovost tega pomembnega naravnega vira za življenje. Poleg sodobnega vodovoda so v občini Apače dogradili tudi kanalizacijski sistem in nadgradili čistilno napravo.

Investitorji projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C so poleg nosilne občine Ljutomer še občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje. Glavni učinek tega pomembnega projekta je izboljšanje kakovosti pitne vode in zagotavljanje zanesljive oskrbe s tem naravnim virom vsem prebivalcem osmih prleških občin, vključenih v projekt Sistem C. Z izgradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Apače in Ljutomer so vodne vire tudi dodatno zavarovali.

Župan Občine Apače Franc Pižmoht je ob zaključevanju projekta povedal: »Občina Apače je vesela, da je končno pridobila prepotrebno izgradnjo vodovoda, s čimer smo zagotovili vodooskrbo približno 85 odstotkom občanov. V prihodnje nam ostaja še izvedba okoli 10 km vodovoda. Pričakujemo, da bomo to investicijo rešili v okviru regijskega projekta še v tej finančni perspektivi. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in novo čistilno napravo v okviru projekta Sistem C ter z izgradnjo novih vodnih virov bo zagotovljena bolj kakovostna pitna voda. Z izvedbo smo v glavnem zadovoljni. V času izvajanja so sicer nastajale manjše težave, ki pa smo jih skupaj z udeleženci projekta sporazumno in dogovorno reševali. Sodelovanje med občinami se je izkazalo kot dobro in upamo, da bo temu tako tudi v prihodnje, zlasti pri upravljanju in doseganju zastavljenih ciljev, predvsem pri določitvi enotne cene omrežnine in vodarine.«

Po odločbi o sofinanciranju iz kohezijskih sredstev znaša predvidena skupna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo – Sistem C 49.375.566 evrov. Projekt sofinancirajo iz štirih virov: Kohezijski sklad Evropske unije, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Vodni sklad in občine Sistema C.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Dodatne informacije:
mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer, koordinatorica projekta, Vrazova ulica 1, Ljutomer

tel.: 02 584 90 40, faks: 02 581 16 10, e-pošta: obcina.ljutomer@ljutomer.si, www.obcinaljutomer.si 

Trajna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C

Ljutomer, 22. december 2015 –  Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja je največja infrastrukturna in okoljska naložba v Pomurju doslej. Z njim so pomurske občine...

Ob zaključku projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C izšla zloženka za občanke in občane

Ljutomer, 24. december 2015 - Prebivalci občin Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje so z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C pridobili sodoben in zanesljiv vodovodni sistem, ki jih oskrbuje s kakovostno pitno...