V Razkrižju izpostavljajo pomen povezanosti vodovodnega omrežja v celovit sistem

Razkrižje, 21. december 2015 – Občina Razkrižje je v projektu pomurskega vodovoda sodelovala v manjšem obsegu, ker so občani tega območja že v letih 1983 in 1984 vlagali nadpovprečno velika sredstva v izgradnjo vodovodnega sistema takratne Krajevne skupnosti Razkrižje. Zbirali so 5-odstotni krajevni samoprispevek, še dodatna sredstva po pogodbah in bili deležni pomoči mladinskih delovnih akcij v okviru prejšnje države. Kljub temu so se odločili sodelovati v skupnem projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja in dogradili 2.405 metrov vodovoda po delu naselij Veščica in Razkrižja. S tem se je povečala kapacitete omrežja, na tem delu je zgrajeno hidrantno omrežje, prenovili pa so tudi občinsko javno pot, ki je bila ob gradnji poškodovana

Investitorji projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C so poleg nosilne občine Ljutomer še občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje. Glavni učinek tega pomembnega projekta je izboljšanje kakovosti pitne vode in zagotavljanje zanesljive oskrbe s tem naravnim virom vsem prebivalcem osmih prleških občin, vključenih v projekt Sistem C. Z izgradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Apače in Ljutomer so vodne vire tudi dodatno zavarovali.

Župan Občine Razkrižje Stanko Ivanušič je ob zaključevanju projekta povedal: »S tistim, kar se je v občini gradilo smo zadovoljni, saj smo med prvimi gradnjo zaključili. Pozitivno pa je to, da smo povezani s celotnim Sistemom C. Tisto, kar nas in tudi druge občine teži, je to, da je zaradi neživljenjske državne regulacije, ki določa strukturo cene vode, prisotna upravičena  bojazen, da bo cena vode previsoka. Zato se pridružujemo aktivnostim, da se predpisi, ki narekujejo način oblikovanja cen vode, spremenijo in postanejo bolj sprejemljivi.«

Župan je ocenil, da je bilo sodelovanje z vsemi občinami Sistema C dobro, čeprav je bilo kar nekaj težav, ki pa so jih sproti reševali. »Čeprav ni bilo lahko, se je vendarle pokazala modrost odgovornih v vseh partnerskih občinah, da smo vedno znali najti skupne rešitve. Zato hvala vsem za partnersko sodelovanje,« je zaključil župan Razkrižja.

Po odločbi o sofinanciranju iz kohezijskih sredstev znaša predvidena skupna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C 49.375.566 evrov. Projekt sofinancirajo iz štirih virov: Kohezijski sklad Evropske unije, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Vodni sklad in občine Sistema C.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Dodatne informacije:
mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer, koordinatorica projekta, Vrazova ulica 1, Ljutomer
tel.: 02 584 90 40, faks: 02 581 16 10, e-pošta: obcina.ljutomer@ljutomer.si, www.obcinaljutomer.si 

Trajna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C

Ljutomer, 22. december 2015 –  Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja je največja infrastrukturna in okoljska naložba v Pomurju doslej. Z njim so pomurske občine...

Ob zaključku projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C izšla zloženka za občanke in občane

Ljutomer, 24. december 2015 - Prebivalci občin Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje so z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C pridobili sodoben in zanesljiv vodovodni sistem, ki jih oskrbuje s kakovostno pitno...