Skupni dosežki izgradnje vodovodnega omrežja osmih prleških občin obeleženi s spominskimi tablami

Ljutomer, 28. december 2015 – Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C, skupen projekt osmih prleških občin, se zaključuje in ob tej priložnosti so v vsaki sodelujoči občini, na določenih lokacijah novozgrajenih tras vodovodnega in kanalizacijskega sistema, postavili razlagalne oziroma spominske table.

Razlagalne table, postavljene po zaključku izgradnje sodobne vodovodne in kanalizacijske infrastrukture, bodo prebivalce sodelujočih občin še nekaj časa spominjale na pomemben skupen nastop prleških občin, trud in prizadevanja tako projektnih skupin na posameznih občinah in njihovih prebivalcev kot delo predstavnikov države, pa vseh zunanjih izvajalcev in posameznikov, ki so pri projektu sodelovali.

Table bodo spominjale tudi na skupna vložena sredstva. Vrednost projekta je znašal dobrih 49 milijonov evrov. Projekt so sofinancirali Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Vodni sklad ter sodelujoče občine Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje. Uresničitev projekta zagotovo ne bi bila mogoča brez finančnega sodelovanje vseh naštetih.

To je bila naložba v kakovost življenja prebivalcev osmih prleških občin in v razvoj regije. Po novem je namreč 37.084 prebivalcev, od tega preko 10 tisoč prebivalcev z novimi priključki na javni vodovodni sistem, zanesljivo oskrbljenih z osnovno človekovo dobrino, to je kakovostno pitno vodo, ki ni le ena od temeljnih človekovih pravic, pač pa tudi predpogoj za dostojno življenje. 1.056 prebivalcev je odslej na novo priključenih tudi na javno kanalizacijsko omrežje. Z ureditvijo in nadgradnjo odvajanja in čiščenja odpadne vode v občinah Ljutomer in Apače se je tako močno dvignila tudi raven varovanja virov pitne vode. V Sistemu C so v sklopu projekta uredili štiri vodne vire, in sicer Podgrad, Segovci, Lukavci in Mota.

Mnoge dolgoročne pozitivne učinke uresničitve projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C bodo čutile sedanje in prihodnje generacije prebivalcev na območju osmih prleških občin. Vrednost projekta je iz tega vidika še veliko večja ter vredna trajnega obeležja in spomina. Postavljene table bodo služile tudi kot opomnik, da oskrba s kakovostno pitno vodo ni samoumevna in da je za njeno dolgoročno in zanesljivo preskrbo velikega pomena tudi odgovorno ravnanje njenih porabnikov.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Oskrba s pitno vodo.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve – Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Dodatne informacije:

mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer, koordinatorica projekta, Vrazova ulica 1, Ljutomer
tel.: 02 584 90 40, faks: 02 581 16 10, e-pošta: obcina.ljutomer@ljutomer.si, www.obcinaljutomer.si 

Trajna vrednost projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C

Ljutomer, 22. december 2015 –  Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja je največja infrastrukturna in okoljska naložba v Pomurju doslej. Z njim so pomurske občine...

Ob zaključku projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C izšla zloženka za občanke in občane

Ljutomer, 24. december 2015 - Prebivalci občin Ljutomer, Sveti Jurij ob Ščavnici, Apače, Križevci, Gornja Radgona, Radenci, Veržej in Razkrižje so z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C pridobili sodoben in zanesljiv vodovodni sistem, ki jih oskrbuje s kakovostno pitno...